Farnosť Všetkých svätých

Farnosť všetkých svätých Rabčice vznikla v roku 1656 a má približne 2000 veriacich.