Sviatosť Oltárna

 Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka. Skrátka, Eucharistia je zhrnutím a súhrnom našej viery (KKC 1324,1327).

Sväté omše máme v našej farnosti v nedele o 8:00 a 10:30, v prikázané sviatky, keď nie je pracovné voľno o 7:00 a 17:00.

Vo všedné dni sú sv. omše v letnom období večer o 18:00 a v zimnom období večer o 17:15

V utorok a sobotu býva sv. omša spravidla ráno o 7:00

 

Vo štvrtok býva po sv. omši krátka adorácia s eucharistickým požehnaním.

 

Celodenná poklona v našej farnosti v rámci ustavičnej poklony v diecéze je:

12. apríla

14. augusta

26. novembra