Adresa:

Rímskokatolícka cirkev,

farnosť Rabčice

029 45 RABČICE

Vítajte na stránke rímskokatolíckej farnosti Rabčice

Púť farnosti do Starého Lichňa v Poľsku

 

V dňoch 11. a 12. októbra 2019 sme si ako farnosť urobili púť do pútnickeho miesta Starý Licheň v Poľsku. Obdivovali sme najväčší kostol v Poľsku, krásnu Golgotu, veľmi pekný celý areál, miesto kde sa zjavila Panna Mária a hlavne sme sa modlili za seba, za naše rodiny i za celú farnosť. Cestou sme mali krátku zastávku aj v Čenstochovej.

Milión detí sa modlí ruženec

 

18. októbra 2019 sa aj naša farnosť zapojila do celosvetovej akcie Milión detí sa modlí ruženec. Asi 250 žiakov našej základnej školy spolu s učiteľmi sme v kostole prosili s deťmi celého sveta za jednotu a pokoj vo svete. Všetkým zúčastneným patrí úprimná vďaka.

Výlet miništrantov, malých lektorov a animátorov do Inwaldu

 

8. augusta sme zorganizovali výlet pre miništrantov, malých lektorov a animátorov do poľského Inwaldu, do Parku miniatúr. Strávili sme spoločne pekný deň a využili všetky atrakcie, ktoré park ponúkal. Aj takýmto spôsobom sa snažíme upevňovať spoločenstvo tých, ktorí slúžia pri bohoslužbách v našej farnosti.

Duchovná obnova tretiakov

 

V sobotu 27.4.2019 sa naši tretiaci zúčastnili na duchovnej obnove pred prvým svätým prijímaním na fare, kde sa podľa vzoru sv. Dominika Sávia učili o Božej láske, o škodlivosti hriechu a o pomoci Pána Ježiša v boji proti hriechu. Cez film o sv. Dominikovi, cez rôzne aktivity a hry a hlavne cez adoráciu si uvedomovali, čo to znamená dobre sa pripraviť na prijatie Pána Ježiša. Úprimná vďaka patrí všetkým deťom i animátorom.

Farská púť na vrch Butkov

 

V sobotu 30. marca 2019 sa 80 veriacich z našej farnosti rôzneho veku zúčastnilo farskej púte do Skalného sanktuátia Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Pomodlili sme sa krížovú cestu, zúčastnili sme sa na sv. omši a navštívili sme bývalého pána farára Vdp. Viliama Marettu v blízkom Rodinkove.

Duchovná obnova mladých

 

18 mladých sa v dňoch 22. až 23. marca zúčastnilo na duchovnej obnove na fare na tému: Odvaha zmeniť sa. Odvahu zmeniť sa naberali pri prednáškach, aktivitách, adorácií, pri sledovaní filmu a modlitbe Krížovej cesty. Veríme, že s Božou pomocou túto odvahu získajú a nebudú sa báť byť iní. Prajeme a vyprosujeme im to.

1. miesto v okresnom kole Biblickej olympiády

 

Žiačky našej školy, Anička Brenkusová, Ingrid Vnenčáková a Miška Vojtašáková, pod vedením pani učiteľky Mgr. Kristínky Lubasovej, získali v okresnom kole Biblickej olympiády v Námestove dňa 20.3.2019 prvé miesto a postúpili do diecézneho kola. Blahoželáme a tešíme sa z tohto úspechu